skúsení it profesionáli ihneď pre vás

chýbajú vám ľudské zdroje?
máme ich pre vás

kontakt

ponúkame

MIDDLEWARE ADMINISTRÁTOR

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

aplikačný server, Linux, administrácia infraštruktúry

skúsenosti

migrácia prostredia aplikačných serverov, aplikačná podpora a incident management, inštalácia infraštruktúrnych prostredí, skúsenosť so Zabbix

Dostupný Ihneď

ETL VÝVOJÁR #2

11 rokov praxe
kľúčové kompetencie

Databáze – MS SQL server, Oracle DatabaseProgramování - PL/SQL

skúsenosti

ETL vývojár v bankovnom a výrobnom prostredí, incident management a dodávka zmenových požadavkov datových skladov a reportingových riešení

Dostupný Ihneď

Datová vizualizace

3 roky praxe
kľúčové kompetencie

Zber business požiadavkov, Datová analýza (T-SQL, PL/SQL, Keboola), Návrh datového modelu (PowerDesigner), Tvorba datamartu (MS SQL Server), Oracle DB, Keboola, SAS BASE), MS Analysis Services, Vizualizácia dát (PowerBI, SAS VA, Tableau)

skúsenosti

pricing datamart pre retail, reporting v bankovníctve  – retence , call centrum, migrácia reportingovej platformy,
HR reporting, manažérsky reporting

Dostupný Ihneď

BI/DWH konzultant

2 roky praxe
kľúčové kompetencie

Databáza – Oracle DB
Programování - Python, RReporting - PowerBI, Tableau

skúsenosti

Automatizácia HR reportov pre Insurance, Zber požiadavkov a datová analýza požiadavkov, BI/DWH riešenie pre nadnárodnú korporáciu, Automatizovaná konsolidácia z rôznych datových zdrojov pomocou R

Dostupný Ihneď